Formació professorat

2019 – 2020

Cristina Vila, sociòloga, empresària que posseeix l’empresa little revolushions, treballa per l’ajuntament de Girona. Vam tenir el plaer de gaudir de la seva companyia i formació. Aquesta formació va ser l’any del 2019 – 2020, la formació va tenir una durada de 2 hores al professorat, amb conceptes bàsics sobre la coeducació.

2020 – 2021

El primer trimestre va venir l’Andrea Riera, psicologia jurídica, perit forense, psicologia general sanitària i formadora, experta en violències, víctimes i psicologia social.

És experta en anàlisi i formació en habilitats socials, elacions, intel·ligència emocional, conflictes i violències.

Treballa pel tercer sector intervenint com a psicòloga i realitzant formacions, assessorament en matèria de violències i victimologia entre altres aspectes relacionats com doctorant a la universitat de Girona. Al primer trimestre ens va fer una formació de 2 hores on va tractar el perfil de la persona agressora dins la violència de gènere.

El segon trimestres es fa una altre formació des de la comissió que porta a terme una jornada de bones pràctiques i per planificar la creació de pla d’igualtat de gènere.