Espais d’igualtat de gènere al centre

Els espais d’igualtat

Al nostre institut tenim diferents espais on es pot observar la importància que li dóna el centre a la igualtat de gènere. Si donem una volta pel centre veureu diferents espais decorats.

 

Començant pel pis de dalt del centre hi trobem la biblioteca, encara que sembli que no, també hi trobem un espai d’igualtat. Aquest apartat és un tros de la biblioteca pintat del color lila, el color que representa aquesta lluita, on s’hi dipositen llibres relacionats amb el feminisme. A estat una cosa progressiva, actualment és el primer any que tenim aquest espai a l’institut, n’estem molt orgulloses de què una idea com aquesta s’acabés portant a la pràctica. Aquest sector fa referència a l’assignatura lingüística. 

Tot seguit, les portes dels lavabos del centre, on trenquem amb la manera clàssica d’indicadors de lavabo, així també trenquem amb l’estereotip de com ha d’anar vestida una dona i un home. Aquesta activitat va relacionada amb l’assignatura de visual i plàstica.

Llavors en els passadissos de 1r d’ESO i de 4t i 3r d’ESO hi podem trobar tot un seguit de cartolines fetes per l’alumnat, on hi apareixen diverses dones importants per a la historia. Les del passadis de 4t i 3r d’ESO son dones inventores, per tant va relacionat amb l’assignatura de tecnologia, en canvi, per altre banda al passadís de 1r d’ESO tenim dones importants, que van relacionades amb Ciències.